право на данъчен кредит

Наемане на апартамент за настаняване на гости и свързани лица от чужбина - документално оформяне и данъчен кредит

Фирма желае да наеме апартамент в страната. Целта е в него фирмата да настанява свои гости и свързани лица, пътуващи от чужбина във връзка с дейността на самата фирма. В тази връзка за...