прехвърляне на дружествени дялове

Нови регламенти при прехвърляне на предприятие и дружествен дял в сила от 16.02.2018 г.

С обнародвани в бр. 15 на Държавен вестник промени в текста на Търговския закон са регламентирани нови правила при вписване на прехвърляне на предприятие или дружествен дял.  В края на 2017...

Указание от Агенция по вписванията при прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял

Агенция по вписванията публикува указание в сайта си във връзка с новата нормативна уредба при прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял, въведена с изменението в Търговския...

Какви данъци дължи собственикът на ЕООД при неговата продажба

Собственик на ЕООД иска да продаде дружеството си. То има регистриран капитал от 5 хил. лв. и включва сграда, чиято отчетна стойност възлиза на 52 хил. лв. Какви данъци дължи собственикът...