програмен продукт „Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ”

НАП публикува клиентски софтуер за попълване на справките по чл. 73, ал. 1 и ал.6

Два обновени програмни продукта са публикувани в интернет страницата на приходната агенция - ПП „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица и ПП за обхващане на данни...

Обновен е програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ”

НАП публикува актуализирана версия на програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ”. Обновеният софтуер е достъпен от 18 януари 2018 г. в рубриката За бизнеса » Програмни продукти » Справка...