програмен продукт „Трудови договори”

Нова версия на софтуера за Трудови договори е в сила от 01.03.2021 г.

Няколко обновявания на клиентския софтуер за Трудови договори, които са в сила от 01 март 2021 г., са публикувани в сайта на Приходната агенция в рамките на 10 дни. На 12 март е добавена и...

Нови 16 професии в НКПД и актуализирана версия на програмен продукт "Трудови договори" от началото на 2017 г.

Със заповед на социалния министър са добавени нови 16 професии към Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД). От 1 януари НКДП е допълнена с нови длъжности, 5 от които са...