съставяне на годишен финансов отчет

Допълва ли се предметът на дейност със съставяне на ГФО за фирми, които го предоставят като услуга?

Лице предоставя счетоводни услуги чрез 2 собствени фирми: едната - ЕООД, другата - ЕТ. В тях като предмет на дейност са посочени извършване на счетоводни услуги и счетоводно-консултантски...