схема „Младежка заетост

Имат ли стажантите по програма "Младежка заетост" право на платен годишен отпуск?

Могат ли стажантите, наети по проект „Нова възможност за младежка заетост”, да използват платен годишен отпуск и ако да, то при какви условия?  В началото на лятото този въпрос вероятно...