софтуер за управление на продажби в търговските обекти

Регистрираните по ДДС търговци трябва да сменят касовите си апарати до 31 март 2019 г.

От НАП припомнят за сроковете, в които съгласно новите разпоредби на Наредба Н-18 трябва да бъде актуализиран софтуерът за управление на продажбите  в търговските обекти и подменени...

Нови изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и на електронните магазини

Нови изисквания към използвания в търговските обекти и електронните магазини софтуер за управление на продажбите се въвеждат с допълнения в текста на Закона за данък върху добавената...