специализиран малък обект за дестилиране

Акцизът от малките обекти за дестилиране на етилов алкохол ще допълва приходите на общините

Местната власт ще контролира дейността на обектите за дестилиране на етилов алкохол според приетите днес на първо четене промени в Закона за ацизите и нанъчните складове. След гласуването...