сумирано изчисляване на работното време

Становище относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 , влизащи в сила от 01.01.2015 г.

Становището на изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и...