търговия в ЕС

По-ниски прагове за деклариране по системата Интрастат за 2017 г. определи НСИ

По-ниски прагове за деклариране по системата Интрастат за 2017 г. са определени в публикуваната вчера Заповед № РД 05-8691/14.10.2016 г. на председателя на НСИ.  През 2017 г. прагът за...

Определени са праговете за деклариране по системата Интрастат за 2016 г.

Приходната агенция публикува заповедта на председателя на НСИ от 8 октомври, с която се определят праговете за деклариране по система Интрастат за 2016 г.  Според нарежданията за поток "...

Интрастат - статистика за търгвията между държавите от ЕС

Интрастат е създадена заедно с поставянето на началото на единния пазар на ЕС в началото на 1993 г.  Системата заменя митническите декларации като източник на данни за търговията между...