трудови правоотношения

Назначаване на граждански договор след освобождаване от трудов такъв

Назначаване на граждански договор след освобождаване от трудов такъв - казус, свързан с изплащането на парично обезщетение от Бюро по труда. Въпрос: Лице с 30 години трудов стаж в едно и...

Имат ли стажантите по програма "Младежка заетост" право на платен годишен отпуск?

Могат ли стажантите, наети по проект „Нова възможност за младежка заетост”, да използват платен годишен отпуск и ако да, то при какви условия?  В началото на лятото този въпрос вероятно...

Инспекция по труда подготвя проверки за сключени трудови договори за селскостопанска работа

ИА "Главна инспекция по труда" информира за предстоящи засилени проверки в селското стопанство във връзка със спазването на разпоредбите на трудовото законодателство, свързани с наличието...

Наетите лица по трудово правоотношение към края на юни 2014 г. се увеличават с 84.2 хил.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2014 г. се увеличават с 84.2 хил., или с 3.8% спрямо края на...