трудово възнаграждение

Удръжки от заплатата след допуснати грешки при изчисляване и превод на сума

Много често при изчисляване на възнаграждения се допускат технически или друг вид грешки. Това води и до изплащане на работника на суми, различни от дължимите. Ето и 2 възможни ситуации,...