възвръщаемост на капитала

Основни показатели за оценка дейността на предприятието

Всяко предприятие може да се оценява по различни показатели в зависимост от целите на конкретното оценяване. Оценяването може да става на база отраслова принадлежност, сегментна структура,...