внос на стоки

ДДС при сделка между две фирми за покупко-продажба на стоки, които не влизат в България

Две български фирми осъществяват сделка помежду си. Едната купува стоки от Китай и ги продава на другата фирма. Стоката обаче не пристига на територията на България, а директно се изпраща в...