ВОП

Внос на ударени коли от ЕС с цел препродажба и протокол по чл. 117 от ЗДДС

Дейността на фирма е търговия на горива. От януари тази година, обаче, фирмата започва да внася ударени коли от ЕС, като целта е да се възстановят и препродадат на клиенти у нас. Освен...

ДДС при сделка между две фирми за покупко-продажба на стоки, които не влизат в България

Две български фирми осъществяват сделка помежду си. Едната купува стоки от Китай и ги продава на другата фирма. Стоката обаче не пристига на територията на България, а директно се изпраща в...