връщане на данъци

Работа в чужбина - как да се подготвим за нея?

Ако планирате да работите извън родината или вече сте в чужда страна, трябва да се запознаете с прилаганите закони на новото място. Важен е въпросът за данъчния закон, който ще влезе в сила...