ЮЛНЦ

Вие сте тук

Какво трябва да знаят юридическите лица с нестопанска цел относно пререгистрацията си в Агенция по вписванията

За юридическите лица с нестопанска цел в България от 1 януари 2018 г. е в сила задължението да се пререгистрират в Агенцията по вписванията. В интервю за в.Строител Зорница Даскалова,...

Касово плащане от ЮЛНЦ и издаване на фискален бон

Задължен ли е спортен клуб, който е ЮЛНЦ, да издава фискална касова бележка при касово плащане за извършената нестопанска дейност?  Спортният клуб (ЮЛНЦ) плаща в брой към касите на други...