задължително социално осигуряване

Актуализиран Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2015 г.

Утвърден е Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2015 г.. Актуализираният текст...