Закон за авторското право и сродните му права

Този закон урежда отношенията, свързани със създаването и разпространението на произведенията на литературата, изкуството и науката. ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА В сила от...