Закон за авторското право и сродните му права

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права - 14.05.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права Дата на постъпване: 14.05.2014 г.  Вносители: Министерски съвет Разпределение...