Закон за банковата несъстоятелност - тема

Промени в данъчни закони в ЗИД

Промени в Закона за банковата несъстоятелност са обнародвани в бр. 33/19.04.2019 г. на Държавен вестник. Последната версия на приетия нормативен акт обединява два законопроекта, внесени в...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност Дата на постъпване: 19.11.2014 г. Вносители: МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ...

Този закон урежда производството по несъстоятелност за банка със седалище в Република България.За производството по несъстоятелност за банка, която има клонове в държави членки, се прилагат...