Закон за държавните помощи

 Закон за държавните помощи

Финансовото министерство публикува днес разработения от междуведомствена работна група проект на нов Закон за държавните помощи, който да замени сега действащия. Пакет от предложения за...