Закон за електронния документ и електронния подпис

Този закон урежда електронния документ, електронния подпис и условията и реда за предоставяне на удостоверителни услуги. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ...