Закон за малките и средните предприятия - тема

Проект за промени в Закона за малките и средни предприятия

Предложена е промяна в Закона за малките и средни предприятия с цел синхронизиране на националното законодателство и европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и...

С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по насърчаване създаването и развитието на малки и средни предприятия. ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И...