Закон за небанковите финансови институции

Фирмите за бързи заеми да имат поне 1 млн. лв. собствен капитал, за да получат лиценз

Проектът за Закон за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители е внесен за разглеждане в парламента от депутатите Румен Гечев (БСП) и Йордан Цонев (ДПС).  В...