Закон за юридическите лица с нестопанска цел - тема

Регистрация и пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел и фондации

В брой 74 на Държавен вестник от 2016 е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ. С последните изменения са предвидени промени в начина за...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел - 07.10.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел Дата на постъпване: 07.10.2015 г. Вносители: Министерски съвет Проектът на...

Регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел да става в Агенция по вписванията предлагат управляващите

Със законодателна инициатива в под формата на проект за изменение и допълненията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел управляващите ще намалят регулаторната тежест върху...

Този закон урежда учредяването, регистрацията, устройството, дейността и прекратяването на юридическите лица с нестопанска цел. ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В сила от 01.01....