Закон за защита на конкуренцията

Законът за защита на конкуренцията има за цел да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА...