Закон за защита на личните данни

Промените в Закона за защита на личните данни са внесени за гласуване в НС

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни е внесен за гласуване в НС.  Законодателната инициатива ще трябва да транспонира на национално ниво...