законопроекти

Бизнесът разкритикува в официално становище предложението за устни пояснения пред НАП

Седмица след внасянето на обединения законопроект за промени в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс представителите на бизнеса в лицето на АИКБ публикуваха официално становището си по...

Проектът за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане е внесен за разглеждане в НС

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане Дата на постъпване: 13.10.2015 г. Вносители: Министерски съвет След разгорещени...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел - 07.10.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел Дата на постъпване: 07.10.2015 г. Вносители: Министерски съвет Проектът на...

Готов е обединеният законопроект, обобщаващ приетите на първо четене предложенията за промени в ДОПК

Внесеният вчера, 6-ти октомври, за разглеждане в НС обединен законопроект за изменение и допълнение на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс е обобщение на приетите в началото на...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове - 16.09.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Дата на постъпване: 16.09.2015 г. Вносители: Министерски съвет Проектът за промени в...

ДОПК регламентира автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане

На 18 август финансовото министерство публикува за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с който се регламентира...

големи данъчни облекчения за отглеждане на деца

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен вчера в НС от група депутати от Патриотичен Фронт - НФСБ и ВМРО, предлага въвеждане...

Законопроект за счетоводството - 29.07.2015г.

Име на законопроекта: Законопроект за счетоводството Дата на постъпване: 29.07.2015 г. Вносители: Министерски съвет Проектът на финансовото министерство за нов Закон за счетоводството,...

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - 23.07.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Дата на постъпване: 23.07.2015 г. Вносители: Министерски съвет Предложенията за...

Готов е общ законопроект за промените в Кодекса за социално осигуряване

След като на 2 юли депутатите гласуваха на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване, свързани с пенсионната реформа в България, вчера в НС е внесен и общ проект за изменение...

промени в ДОПК регламентира нови правила при събирането на публични задължения

В края на миналата седмица Министерство на финансите публикува в интернет страницата си проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предложени са...

Закон за счетоводството на МФ

В края на миналата седмица Министерство на финансите публикува в интернет страницата си проект за нов Закон за счетоводството, с който в националното счетоводно законодателство трябва да...

Общ законопроект обобщава приетите днес на първо четене промени в Кодекса на труда

На днешното си заседание депутатите одобриха на първо четене два законопроекта за изменение и допълнение в Кодекса на труда. Единият е внесеният от МС на 22 май проект за промени в КТ, с...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ - 08.06.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ Дата на постъпване: 08.06.2015 г. Вносители: Министерски съвет М  О  Т  И  В  И към проекта на...

Законодателна инициатива на ЕП предвижда повече права за акционерите в компаниите

Проектът на законодателна резолюция, регламентираща промени в европейската директива за правата на акционерите в компаниите, ще бъде разгледан и гласуван идната седмица в Европарламента. ...

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Дата на постъпване: 28.05.2015 г. Вносители: МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ,...

Законопроект за изменение и допълнение на КСО регламентира промените в пенсионната система

Промените в пенсионния модел вече са фиксирани в законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен вчера от името на Министерски съвет.   В мотивите е...

Законопроект за промени в ЗДДФЛ предвижда премахването на плоския данък

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен днес в Народното събрание от депутати на "БСП лява България" предвижда...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците - 24.04.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците Дата на постъпване: 24.04.2015 г. Вносители: Министерски съвет М  О  Т  И  В  И към проекта на Закон за...

Проектът на новия Закон за адвокатурата породи възражения и от страна на АИКБ

Внесеният в народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата предизвика множество негативни реакции сред представителите както на различни браншови...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 09.04.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност Дата на постъпване: 09.04.2015 г. Вносители: МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА, ДИАНА ИВАНОВА...

 Министерство на правосъдието предвиждат цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, публикуван на сайта на Министерство на правосъдието за обществено обсъждане, предвижда цялостната електронизация на...

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове - 03.04.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Дата на постъпване: 03.04.2015 г. Вносители: ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ, СВЕТЛИН...

Данъчно облекчение за културни дейности предвижда проект за изменение и допълнение на ЗДДФЛ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен днес в Народното събрание, предвижда нови данъчни облекчения за физическите лица,...

Страници