ЗБДОО 2020

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. е приет от НС на 4 декември 2019 г. и е обнародван в ДВ, бр. 99/17.12.2019 г. ЗАКОН за бюджета на държавното обществено...