земеделски стопани

НАП публикува Становище относно инвестирането от земеделските стопани на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189 б, ал. 2, т. 4 от ЗКПО

НАП публикува Становище по изпълнение на изискването за инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане.  Документът...

Земеделските стопани избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2020 година до 31 декември

Съгласно разпоредбите на чл. 29 а от ЗДДФЛ физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да упражнят правото си на избор за облагане на доходите от дейността им през 2020 г...

Задължителен ли е касовият апарат за земеделските стопани

Задължени ли са земеделските стопани при продажба на продукцията си да я регистрират и отчетат чрез издаване на касов бон?  В брошурата на НАП, разясняваща данъчните и осигурителните...

Земеделските стопани декларират доходите си от 2018 г. до края на април

Всички земеделски стопани – регистрирани или нерегистрирани като земеделски производител, трябва да подадат данъчна декларация за доходите си от 2018 г. до 30 април, напомнят от приходната...

ББР с нова програма за индиректно финансиране на земеделски стопани

Нов продукт на ББР ще подпомага чрез индиректно финансиране земеделските производители, съобщават от финансовата институция. Програмата е със стартов бюджет от 15 000 000 лева и ще се...

Минимален осигурителен доход за земеделски производител, работещ и на трудов договор

Казусът разглежда минималния осигурителен доход, когато става дума за земеделски производители. Въпрос: Земеделски производител, регистриран по Наредбата за физическо лице, получава доход...

Еднодневните трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда вече могат да се заверяват онлайн

Земеделските стопани, които наемат работници на еднодневни трудови договори по чл.114а, ал.1 от КТ, вече могат да се възползват от новия програмен продукт на ИА "Главна инспекция по труда...

Обновена е декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за избор на облагане на земеделските стопани

Декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, с която физическите лица, регистрирани като земеделски стопани заявяват избора си за облагане, е актуализирана, информират от НАП. Новият образец на...