ЗПУКИ

Конфликт на интереси

В началото на 2009 г. под силен натиск от европейските институции, в България беше приет Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). Законът въвежда понятието...