Detritus » Публикации

Вие сте тук

евро банкноти

Институции | Юли 04, 2023

Еврото като паралелна валута

Бизнесът има притеснения и опасения при въвеждане на еврото. Въвеждането на две паралелни валути за разплащания ще доведе до промени в процесите на разплащания, процесите на отчитане, както

Актуално | Юни 01, 2023

НАП проверява касова и стокова наличност

Сега през 2023 г. Националната агенция за приходите отново проверява десетки хиляди дружества заради високи касови и стокови наличности.  Проверката се извършва на база на годишните

Анализи | Януари 30, 2023

Последици при непредприемане на действия по обявяване на несъстоятелност

Немалко български фирми са със задължения, основно за неплатени данъци към бюджета. Обикновено органите на НАП по събирането, публични изпълнители, предприемат действия с уведомяване на