ИНБАЛАНС - Бургас » Публикации

Евроданъци • Полезна информация | Ноември 08, 2017

Данъци в Кипър

Кипър се слави с една от най-привлекателните данъчни системи както за фирми, така и за физически лица. В сегашното си състояние корпоративният данък, налаган от Кипър в размер на 12,5 %,

Евроданъци • Полезна информация | Ноември 01, 2017

Данъци в Латвия

През 2013 година приходите на Латвия от данъци възлизат приблизително на 28 % от Брутния Вътрешен Продукт на страната. Най-важните източници на приходи за страната включват данък добавена

Европейски програми за финансиране наемането на служители

Анализи и коментари | Август 15, 2017

Европейски програми за финансиране наемането на служители

През 2014 година Агенцията по заетостта стартира своите оперативни програми за Развитие на човешките ресурси, част от които, казано просто, са за субсидиране  наемането на служители. Идеята

Какво трябва да знаем за валутните банкови преводи

Банкови институции - Новини | Юни 22, 2017

Какво трябва да знаем за валутните банкови преводи

Независимо дали сте частно лице или търговска фирма, със сигурност в моментите, в които ви се е налагало да превеждате пари по банков път сте си задавали въпроса: "По какъв начин парите ми

Анализ на промените в ЗКПО,обнародвани в ДВ,бр.75 на 27.09.2016г.

Анализи и коментари | Октомври 04, 2016

Анализ на промените в ЗКПО,обнародвани в ДВ,бр.75 на 27.09.2016 г.

Наскоро правителството прие Закон за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО),който беше обнародван в ДВ,бр75 от 27.09.2016г. Акцент в него е въвеждането на „нов” данък върху разходи,

Колко е лихвата при кредитните карти след изтичане на гратисния период?

Анализи и коментари | Септември 07, 2016

Колко е лихвата при кредитните карти след изтичане на гратисния период?

19 % е лихвата при кредитните карти след гратисния период. От 25 август т.г. Българската народна банка започна да публикува статистическа информация за лихвените проценти, както и обемите