Хазарос Четинян

Вие сте тук

Hazaros Chetinyan - Author's Profile

Аз, Хазарос Четинян, съм управител на "Инбаланс – Пловдив" ЕООД. Имам висше инженерно, икономическо и юридическо образование. От 2009 до 2013 г. – два мандата, бях зам.-председател на Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия – най-голямата браншова организация в България, поддържайки близки контакти с ръководството на Националната агенция по приходите на национално и местно ниво. 

Разработвам и близки по характер проекти като "Бизнес в България" – сайт за инвестиране в страната, BISAC - Български институт за Стандартизация и Антикорупция и InBalance News - сайт за счетоводство и данъци в помощ на бизнеса.

Екипът ни работи професионално в областта на счетоводното обслужване от 1994 г. До 2013 г. дружеството, с което работехме, беше "Четинян" ЕООД. През месец април 2013 г. бяхме поканени и работихме две години като част от българското представителство на глобалната мрежа на независими счетоводни фирми "Крестън Интернешънъл". 

В началото на 2015 г. направихме следващата голяма стъпка към реализирането на амбициозната ни идея за създаване на обединение на независими счетоводни предприятия с обща корпоративна идентичност – ИНБАЛАНС България. Проектът предвижда организиране на партньорска мрежа във всеки по-голям български град. Основните цели са:

  • Организиране на общ интернет маркетинг;
  • Въвеждане на съвременни софтуерни технологични решения;
  • Въвеждане на общи процедури за управление на качеството.

От януари 2015 г. сме Инбаланс – Пловдив ЕООД. Новото дружество е изцяло правоприемник на съществуващото и ще предлага на настоящите си и бъдещи клиенти счетоводни услуги с гаранция за прецизност, отговорност и коректност.