5 млн. евро по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ са достъпни за бизнеса чрез он-лендинг програма на ББР

5 млн. евро по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ са достъпни за бизнеса чрез он-лендинг програма на ББР

Договорените с Европейския инвестиционен фонд 5 млн. евро по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ са усвоени и достъпни за микропредприятията в България, съобщават от Българска банка за развитие.

Подкрепата за малкия бизнес под формата на микрокредити и микролизинги ще бъде осъществена чрез он-лендинг програма на ББР в партньорство с търговски банки и лизингови дружества (Д лизинг, TBI bank, БЛ лизинг, Транслизинг, както и дъщерната на ББР Микрофинансираща институция ДЖОБС). 

От ББР поясняват, че за финансиране могат да кандидатстват микропредприятия с персонал до 10 души и годишен оборот до 2 млн. евро, както и самонаети лица, желаещи да развиват бизнес. Според регламентите на механизма стойността на заемите е до 25 000 евро (и левовата им равностойност). Средствата по програма "Прогрес" се предоставят на предприемачите под формата на кредити чрез посредничеството на  частни или публични банки, небанкови институции за микрофинансиране и организации с идеална цел. Доставчиците на микрокредити получават наред с договорените средства и гаранции, като по този начин се поема част от риска от загуба. От Българска банка за развитие информират, че одобреният портфейл от микросделки, гарантирани по "Прогрес", е със 75% гаранционно покритие от ЕИФ. Гаранцията дава възможност за осигуряване на достъп до финансиране на групи, изключени от пазара на микрокредитиране. 

От банковата институция уточняват, че дружествата - партньори по програмата могат да ползват ресурса и по отношение на допустими микрокредити и микролизинги, отпуснати след юли 2015 г.

Специалният продукт, създаден от ББР за индиректно финансиране на МСП, осигурява достъп до по-голям ресурс за малкия и среден бизнес при максимален ГПР 6,5 %, посочва се още в информацията, публикувана вчера в интернет страницата на банката. Важно е да се отбележи, че механизмът за микрофинансиране „Прогрес“ не може да се използва за изплащане на кредитни линии като овърдрафти или краткосрочни револвиращи кредити. Вижте повече за програмата тук:

>>>Механизъм за микрофинансиране „Прогрес“

Срокът за кандидатстване за микро-кредит с гаранция по програма „Прогрес“ изтича през януари 2017 година.


Източник: ББР, ec.europa.eu