70 млн. евро и преференциални условия за финансиране на малкия и среден бизнес от Пощенска банка и ЕИФ

70 млн. евро и преференциални условия за финансиране на малкия и среден бизнес от Пощенска банка и ЕИФ

Благодарение на подписаното гаранционно споразумение между Пощенска банка и Европейският инвестиционен фонд за 70 млн. евро по оперативна програма „Инициатива за МСП“, малкият и среден бизнес в България получава още една възможност за изгодно финансиране.

В съобщението си с днешна дата от банката уточняват, че споразумението е за предоставяне на гаранция по отпусканите кредити с 60% покритие от ЕИФ. Предвижда се средствата по тази програма да бъдат на разположение на бизнеса до края на 2017 г. Преференциални условия за кредитиране ще получават МСП, включително стартиращи фирми от всички сектори на икономиката, нуждаещи се от оборотен капитал за реализиране на инвестиции в текущата си дейност или в нови проекти. Заемите ще се предоставят за срок от 2 до 12 години, като максималният размер на един кредит може да бъде 5 млн. евро.

България е първата държава от региона и третата в Европа, която ще се възползва от възможностите на финансовия инструмент „Инициатива за МСП“, съвместен проект на Европейската комисия, Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка, обобщават от Пощенска банка. Целта е повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез стимулиране на кредитирането в сегмента, разкриване на нови работни места и насърчаване на инвестициите и растежа.


Източник: Пощенска банка/Медиа център