ББР с нова програма за индиректно финансиране на земеделски стопани

ББР с нова програма за индиректно финансиране на земеделски стопани

Нов продукт на ББР ще подпомага чрез индиректно финансиране земеделските производители, съобщават от финансовата институция.

Програмата е със стартов бюджет от 15 000 000 лева и ще се осъществява съвместно с желаещите финансиране взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани. Според анализа на банката към момента в страната има 26 такива кооперации, ползващи предимно финансиране от международни фондове. Новата он-лендинг програма на ББР ще предоставя възможност за отпускане на кредит за инвестиционно и оборотно финансиране на земеделските стопани-членове на кредитните кооперации, като максималният размер е 50 000 лева. Годишният лихвен процент за редовна главница заедно с надбавките не следва да надвишава 8,5 %, а общият размер на таксите и комисионите не трябва да надвишава 1 %, уточнява се още в прессъобщението на банката. Като максимален срок за погасяване е посочен 18 месеца за оборотни кредити и до 42 месеца за инвестиционни.


Източник: ББР