ББР ще изкупува вземания на строителни фирми със сключени договори с общини по реда на ЗОП

ББР ще изкупува вземания на строителни фирми със сключени договори с общини по реда на ЗОП

От Българска банка за развитие информират фирмите от строителния бранш, че банковата институция ще изкупува  вземания по договори за строителни дейности, сключени с общини по реда на Закона за обществените поръчки.

Това ще даде възможност на строителните фирми да получат в по-кратки срокове сумите, дължими им от общините. От банката обясняват, че инициативата е насочена именно към този сектор, тъй като той е от съществено значение за развитието на икономиката и реализацията на значимите инфраструктурни проекти. Механизмът, който ще даде възможност на фирмите да прехвърлят своите вземания от общините възложители към Българска банка за развитие чрез договор за изкупуване на вземане, ще улесни също така разплащанията с подизпълнители. Това от своя страна ще увеличи ликвидността в сектора, подчертават от ББР.

Условието за сключване на договор между съответната строителна фирма и Българска банка за развитие е въпросните вземания да са реално съществуващи, изискуеми и признати от съответната община. От ББР разясняват, че се изисква също така договорните отношения между фрмата и общината възложител да са за реализация на инвестиционни проекти по оперативни програми „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Транспорт“, както и по програми на „ДФ Земеделие“. Проектите трябва да са изпълнени коректно и приключени със съответните сертификати и валидни фактури за плащания, уточняват от банката.


Източник: Българска банка за развите