Нова инициатива за индиректно микрофинансиране на Българската банка за развитие с подкрепата на ЕИФ

Нова инициатива за индиректно микрофинансиране на Българската банка за развитие с подкрепата на ЕИФ

Предоставяне на нови микрокредити и микролизинги за бизнеса в размер до 24 999 евро предвижда нова инициатива за индиректно микрофинансиране на ББР.

Програмата ще се осъществява чрез търговските банки и техните дъщерни дружества – финансови институции, които предоставят лизинг и кредитиране на микропредприятия и е подкрепена от Европейския инвестиционен фонд и Европейския механизъм на микрофинансиране „Прогрес“.

От Българската банка за развитие съобщават още, че стартът на инициативата, която ще е насочена най-вече към предприятия с до 10 работника и активи до 2 млн. евро, се очаква да бъде през декември. Допустими бенефициенти са също самонаети лица, предприемачи, желаещи да стартират нов бизнес, лица, загубили работа или със затруднен достъп до кредитен ресурс, информират от банковата институция.

До 13 ноември пък се очаква заявяване на интерес за включване от страна на търговските банките. Като партньори по програмата те ще имат възможност да получат кредитен ресурс на фиксиран лихвен процент от 1,75% + марж от 0,05% годишно. От ББР уточняват, че критериите за подбор на финаносовите институции ще бъдат финансово им състояние и предлаганите от тях най-благоприятни условия за клиентите. 

Минималният обем на кредитите, които могат да бъдат предоставяни на партньорите по програмата, е 500 000 евро., като общият бюджет възлиза на 6 250 000 евро. Финансовите институции, заявили интерес към схемата, ще могат да кандидатстват за целия размер на ресурса. 


Източник: Българска банка за развитие