Общото събрание на акционерите на ББР избра нов Надзорен съвет

Общото събрание на акционерите на ББР избра нов Надзорен съвет

Димитър Димитров, Кирил Ананиев и Атанас Кацарчев са избрани за членове на Надзорния съвет на Българска банка за развитие на Общото събрание на акционерите на банката, проведено на 01.10.2014 г.

Очакванията са дългогодишният опит в управлението и изграждането на ББР, включително при изготвянето на Закона за Българска банка за развитие, както и доказаните професионалните качества на новите членове на надзора да допринесат за по-бързото и ефективно провеждане на политиките, както и за постигане на целите на банката. Членовете на новия Надзорен съвет заменят досегашните – проф. Николай Неновски, Деница Кирова и Емил Караниколов. Промените ще влязат в сила след вписването им в Търговския регистър.

От банковата институция отбелязват, че ББР функционира в икономически и финансови условия, които налагат управлението на публичните средства на единствената държавна банка в страната да се осъществява все по-прозрачно и ефективно. В този контекст е необходимо затвърждаването на ролята на банката като източник на стратегически идеи, породени на базата на практиката, опита и знанията при изготвяне и провеждане на държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия. Това утвърждаване трябва да е адекватно на нуждите на пазара, без да се нарушава конкуренцията и в сътрудничество с останалите кредитни институции. От ББР припомнят, че министърът на финансите упражнява правата на държавата в капитала на Българската банка за развитие (с акционерен дял 99,99% от капитала на банката).

Новият Надзорен съвет на Българска банка за развитие е в състав:

Кирил Ананиев е заместник-министър на финансите в служебния кабинет. В периода 1998-2009 г. е заместник-министър на финансите при три последователни правителства. Бил е също секретар по финансова политика в администрацията на Президента на Република България и съветник към Политическия кабинет на министър-председателя. В периода 2006-2009 г. е член на Надзорния съвет на Насърчителна банка (днес Българска банка за развитие).

Атанас Кацарчев е данъчен и финансов консултант, с дългогодишен управленски опит. Бил е заместник-министър на финансите, председател и член на управителни съвети на търговски дружества, в момента е съветник на министъра на финансите. В периода 2001-2006 г. е член, а от 2006-2009 г. и председател на Надзорния съвет на ББР.

Димитър Димитров е с доказан професионален и управленски опит в банковия сектор. Бил е изпълнителен директор на ОББ, заместник-министър на икономическото развитие, подуправител на БНБ, изпълнителен директор на БКК и др. От 2001 до 2011 г. е член на Управителния съвет на ББР.


Източник: ББР