Пощенска банка става собственик на клона на Алфа Банк в България

Пощенска банка става собственик на клона на Алфа Банк в България

Окончателното споразумение, с която всички банкови дейности на българския клон на Алфа Банк стават собственост на дъщерното дружество на Юробанк в България, е подписано.

Според него Пощенска банка придобива  464 млн. евро активи (от които 307 млн. евро нетни кредити) и 261 млн. евро депозити на клиенти, както и клонова мрежа от 82 офиса. В съобщението за медиите, публикувано на 7 ноември в интернет страницата на финансовата институция, е посочено, че сделката е в пълно съответствие с плановете за реструктуриране на Алфа Банк и Юробанк, одобрени от Европейската комисия през 2014 г.

След финализирането на сделката Пощенска банка ще стане четвъртата по големина българска банка според размер на депозитна и кредитна база. С придобиването на българския клон на Алфа Банк Пощенска банка ще засили позициите си на българския банков пазар и ще разшири клиентската си база в сегментите Банкиране на дребно и Корпоративно банкиране. Очаква се пълният ефект от придобиването да бъде постигнат от втората година след приключването му. 

От Алфа Банк информират, че предложената сделка е капиталово неутрална и е в пълно съответствие с ангажимента на банката да се фокусира върху дейността си на основните си пазари. До приключването на сделката клиентите на банката ще могат да извършват всички операции в обслужващите ги финансови центрове, както и до момента. След това на тяхно разположение ще бъде клоновата мрежа на Пощенска банка. 

Пълното завършване на сделкта се очаква през първото тримесечие на 2016 г., след финализиране на окончателната документация и получаването на всички необходими одобрения от отговорните институции в България, Гърция и Европейския съюз. 


Източник: www.postbank.bg