Ситибанк ще подкрепя бизнеса в България чрез съфинансиране на проекти по европейски програми

Ситибанк ще подкрепя бизнеса в България чрез съфинансиране на проекти по европейски програми

Подкрепа за бизнеса в България и съфинансиране на проекти по европрограми предвиждат плановете на Ситибанк за разширяване на дейността в България. 

На среща на министъра на икономиката Божидар Лукарски с Холис Харт, управител на задграничните франчайз поделения на американската Ситибанк са обсъдени възможностите за предоставяне на специални банкови продукти, които да помогнат на българския бизнес при кандидатстването и реализирането на проекти по европейските програми. 

По думите на министър Лукарски липсата на пазарни инструменти за финансово обезпечаване на проектите до размера на изискваното самофинансиране води не до невъзможността България да усвои предоставяните й средства.

 „Един от сериозните проблеми на българските предприятия е липсата на адекватна подкрепа от страна на банките за съфинансиране на проекти, реализирани по европейските програми. Това е и съществена причина перспективни бизнеси да се отказват да кандидатстват“, заявява министъра на икономиката на срещата с г-н Харт. Възможността за предоставяне на банкови продукти, които да отговарят на нуждите на  малките и средни предприятия, би могла да е една нова пазарна ниша със сериозен потенциал за растеж. 

От своя страна  г-н Харт подчерта готовността за подкрепа от страна на американската финансова институция.  „Искаме Ситибанк да прави това, което е важно за България и да връщаме обратно добавена стойност в българската икономика и общество“, допълва той и споделя, че Ситибанк планира разширяване на дейността си в България, като предоставянето на възможности на българския бизнес за съфинансиране на проекти по европейските програмите ще бъде приоритет в работата на банката у нас.


Източник: Министерство на икономиката