ТБ „Виктория” ЕАД възобновява своята дейност от днес

ТБ „Виктория” ЕАД възобновява своята дейност от днес

От 12 декември Търговска банка "Виктория" зопжчво да обслужва без ограничения вложителите в банката и да извършва всички дейности съгласно лиценза си за банкова дейност. 

Задължителните предписания, които Управителния съвет на БНБ даде на квесторите с решение от 19.11.2014 г. , са изпълнени, в резултат на което банката ще може да функционира от предвидената дата - 12 декември. Ликвидните средства, с които разполага ТБ „Виктория” ЕАД, възлизат на стойност 160 млн. лв.

Общото събрание на акционерите, което трябва да се проведе на 15 декември 2014 г. трябва да разгледа предвидените предложения за промени в Устава на банката, касаещи преминаването от двустепенна към  към едностепенна система на управление. Очаква се да бъде избран и нов петчленен Съвет на директорите в следния състав: Красимир Жилов, Галя Димитрова, Божидар Аршинков, Eвгения Стоянова и Бойка Василева. За външен одитор на банката ще бъде предложен „Ърнст и Янг одит” ООД, които са били одитор до края на 2013 г.

Специалният надзор на Търговска банка "Виктория" трябва да приключи на 23,12,2014 г. От банката информират своите клиенти, че наличните парични средства покриват изцяло размера на привлечения ресурс от фирми и граждани и гарантират възможност за пълно удовлетворяване на вложителите. Притежателите на дебитни карти, издадени от ТБ „Виктория” ЕАД, ще могат да оперират с наличните в тях средства през банкомати и ПОС терминални устройства и на други банки и търговци, като само сметките на клиенти с изтекъл срок на дебитната карта ще бъдат обслужвани в офисите на банката. Функционирането на интернет банкирането на Банката ще продължи в режим на пасивен достъп. Ще могат да бъдат извършвани левови и валутни преводи, като валутните ще се изпълняват само със “SPOT” вальор, т.е. 2 работни дни от датата на нареждането. Относно изпращането на суми на каса от банката информират, че то ще се извършва без предварителна заявка за суми до 2000 лева дневно и в случаите на теглене на депозити на датата на падеж. С предварителна заявка от 2 работни дни ще се изплащат суми над 2 000 лева/1 000 евро/1 500 щ. долара дневно.

От банката обещават възстановяването на всички останали операции съгласно предоставените потребителски права да се осъществи в най-кратък срок.


Източник: БНБ, ТБ „Виктория” ЕАД