Българо-американска кредитна банка АД

БАКБ има издаден от БНБ пълен лиценз за банкова дейност. Банката е специализирана в предоставянето на обезпечено финансиране на фирмите от малкия и средния бизнес ("МСП") в България, с отделни кредитни програми за финансиране на МСП в различни сектори на икономиката, както и на фирми в отраслите на туризма и строителството. 

Адрес: гр.София 1000, ул. "Славянска" 2 

Телефон: +359 2 9658 358; 9658 345

Факс: +359 2 944 5010

www.bacb.bg