Бигбанк АС–клон България

Банката е основана през 1992 в Тарту, Естония. Лицензирана от БНБ през ноември 2020 г. като клон на чуждестранна банка, опериращ на българския пазар. 

Адрес: бул. Ген. Едуард И. Тотлебен № 53-55, ет.2, ж.к. Крива река, р-н Красно село, София 1606

Телефон: 0700 17 533

e-mail: info@bigbank.bgoffice@bigbank.bg

www.bigbank.bg