Инвестбанк АД

Инвестбанк АД е напълно лицензирана търговска банка, предлагаща целия спектър от банкови продукти и услуги. Основен принцип в дейността на банката е универсалното банкиране, фокусирано върху крос-продажби, постигнато чрез добавяне и комбиниране на отделните бизнес линии, продукти и услуги, насочени както към корпоративни клиенти, така и към физически лица.

Адрес: гр.София 1404, бул. “България” № 85

Телефон: +359 2 818 6123; 818 6124

Факс: +359 2 854 8199

e-mail: office@ibank.bg

www.ibank.bg