Обединена българска банка АД

Обединена българска банка АД е учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Основен акционер е Национална банка на Гърция (NBG) - 99,9%.

Адрес: гр.София 1040, ул. Света София № 5

Телефон: +359 2 811 2330; 811 2800; 811 2235

Факс: +359 2 988 0822

e-mail: info@ubb.bg

ubb.bg