ПроКредит Банк (България) EАД

ПроКредит Банк (България) АД е част от група от 22 банки, специализирани във финансирането на много малкия, малкия и среден бизнес, които успешно работят в страните от Югоизточна Европа, Африка и Латинска Америка. Банката стартира своята дейност в България на 15 октомври 2001 г. Организационната структура на банката е съставена така, че да подпомага изграждането на дългосрочни взаимоотношения с клиентите. На ниво централно управление, бизнес отделите работят върху развитието и приложението на стратегия за посрещане нуждите на много малкия, малкия и средния бизнес, докато отдел Физически лица е съсредоточен върху изграждането на взаимоотношения с частни клиенти.

Адрес: гр.София 1303, бул.Тодор Александров №26

Телефон: +359 2 8135 100; 8135 808

Факс: +359 2 8135 109

E-mail: contact@procreditbank.bg

www.procreditbank.bg