Тексим Банк АД

Тексим Банк АД е една от първите, действащи към момента частни банки в България, учредена през 1992 г. от повече от 4 000 акционери. Банката познава изискванията на националния пазар и предлага съвременни банкови услуги, като непрестанно развива продуктовата си гама, с цел да отговори на динамичните изисквания на пазара. 

Адрес: гр.София 1309, ул. Тодор Александров № 117

Телефон: +359 2 903 5501/ 5505

Факс: +359 2 931 1207

e-mail: us@teximbank.bg

www.teximbank.bg